Perbezaan Antara Tindakan Tempatan dan Polarisasi

Perbezaan Utama - Tindakan Tempatan vs Polarisasi

Istilah tindakan tempatan dan polarisasi digunakan untuk menamakan dua jenis kecacatan dalam bateri. Ini terdapat dalam bateri mudah elektrik. Kecacatan ini mengurangkan nilai praktikal dan prestasi sel (atau bateri) ini. Tindakan tempatan bateri adalah kehilangan bateri dalaman disebabkan oleh arus setempat yang mengalir di antara bahagian-bahagian yang berlainan daripada plat. Arus-arus tempatan ini dihasilkan oleh tindak balas kimia. Polarisasi ialah penamatan reaksi sel dalam bateri kerana pengumpulan gas hidrogen di sekitar elektrod positif. Perbezaan utama antara tindakan tempatan dan polarisasi ialah tindakan tempatan dapat dikurangkan menggunakan zink murni sedangkan polarisasi dapat dikurangkan menggunakan depolarizer seperti mangan oksida

KANDUNGAN

1. Gambaran Keseluruhan dan Perbezaan Utama 2. Apakah Tindakan Tempatan 3. Apakah Polarisasi 4. Side by Side Perbandingan - Tindakan Tempatan vs Polarisasi dalam Borang Tabular 5. Ringkasan

Apakah Tindakan Tempatan?

Tindakan tempatan bateri ialah kemerosotan bateri disebabkan arus yang mengalir dari dan ke elektrod yang sama. Bateri mengandungi satu atau lebih sel elektrokimia. Sel-sel elektrokimia ini mempunyai sambungan luaran ke peranti elektrik kuasa. Terdapat dua terminal dalam bateri; terminal positif atau katod dan terminal negatif atau anod. Bateri menukar tenaga kimia menjadi tenaga elektrik.
Terdapat elektrod dan elektrolit di dalam bateri. Elektrolit mengandungi anion dan kation yang diperlukan untuk memastikan aliran arus berterusan di dalam bateri. Reaksi redoks berlaku apabila elektrolit menyediakan elektron untuk mencipta arus. Tetapi, kadang-kadang kecacatan tertentu boleh berlaku di dalam bateri, seperti mengurangkan prestasi dan nilai bateri. Tindakan tempatan adalah salah satu kecacatan itu.
Tindakan tempatan ialah pelepasan arus oleh bateri walaupun ia tidak disambungkan ke peranti kuasa luaran disebabkan oleh kekotoran yang ada. Kekotoran ini dapat menghasilkan perbezaan potensi antara beberapa bahagian elektrod. Ia adalah sejenis pelepasan diri.
Sebagai contoh, apabila elektrod zink digunakan, terdapat kekotoran yang tertanam seperti besi dan plumbum. Kekotoran ini boleh bertindak sebagai elektrod positif apabila dibandingkan dengan elektrod zink dan bertindak zink sebagai elektrod negatif. Kemudian, apabila sel tidak digunakan, arus elektrik mengalir melalui elektroda ini, akhirnya menyebabkan kemerosotan sel.
Tindakan tempatan boleh diminimalkan menggunakan elektrod zink tulen yang tidak mempunyai kekotoran yang tertanam di dalamnya. Tetapi ia adalah pilihan yang sangat mahal. Oleh itu, pilihan yang lebih murah digunakan di mana zink digabungkan dengan merkuri untuk menghasilkan zink amalgam. Proses ini dipanggil penggabungan.

Apakah Polarisasi?

Polarisasi adalah kecacatan yang berlaku dalam sel-sel elektrik mudah kerana pengumpulan gas hidrogen di sekitar elektrod positif. Di dalam sel-sel mudah, gas hidrogen berkembang sebagai hasil tindak balas kimia yang berlaku di dalam sel. Apabila gas hidrogen ini dikumpulkan di sekitar elektrod positif, akhirnya ia menyebabkan penebatan elektrod positif dari larutan elektrolitik. Proses ini dikenali sebagai polarisasi.
Polarisasi bateri mengurangkan nilai praktikal dan prestasi sel. Oleh itu, ia dianggap sebagai kecacatan sel. Untuk mengurangkan polarisasi, depolarizer boleh digunakan kerana ia boleh bertindak balas dengan gas hidrogen yang dihasilkan dalam sel. Depolarizer biasa ialah oksida mangan. Ia bertindak balas dengan gas hidrogen menghasilkan air sebagai produk sampingan.

Apakah Perbezaan Antara Tindakan Tempatan dan Polarisasi?

Ringkasan - Tindakan Tempatan vs Polarisasi

Tindakan tempatan dan polarisasi adalah dua jenis cacat dibincangkan di bawah bateri. Perbezaan antara tindakan tempatan dan polarisasi adalah tindakan tempatan dapat diminimalkan menggunakan depolarizer seperti oksida mangan sedangkan polarisasi dapat dikurangkan menggunakan zink murni.

Rujukan:

1. "Kecacatan Sel Mudah Elektrik." Kecacatan sel elektrik mudah ~, terdapat di sini 2. "Bateri (Elektrik)." Wikipedia, Yayasan Wikimedia, 22 Feb. 2018. Boleh didapati di sini

Image Courtesy:

1.'Panasonic-PP3-9volt-battery-crop '(CC BY-SA 2.5) melalui Wikimedia Commons