Perbezaan Antara Biarkan dan Benarkan

Let vs Allow

Memahami perbezaan antara biarkan dan benarkan dengan bantuan yang anda gunakan untuk membolehkan dan membenarkan dengan sewajarnya dalam bahasa Inggeris. Sebelum menganalisis perbezaan antara biarkan dan membenarkan, mari kita terlebih dahulu mengetahui lebih lanjut mengenai dua perkataan, biarkan dan benarkan. Biarlah digunakan sebagai kata kerja. Walau bagaimanapun, dalam bahasa Inggeris Inggeris perkataan let digunakan sebagai kata nama bermakna 'tempoh di mana bilik atau harta disewa.' Kemudian, apabila kita melihat asal-usul perkataan itu, mari kita dapat melihat bahawa ia berasal dari perkataan Inggeris Lama. Sementara itu, asal perkataan yang dibenarkan dapat dikesan kembali ke Bahasa Inggeris Tengah.

Apa maksudnya?

Perkataan let digunakan sebagai kata kerja seperti dalam kalimat yang diberikan di bawah:
Dia membiarkan dia di dalam rumah.
Dia membiarkan anjing memasuki rumahnya.
Dalam kedua-dua kalimat yang diberikan di atas, anda dapat melihat bahawa perkataan let digunakan sebagai kata kerja dalam arti 'masuk'. Oleh itu, ayat pertama mempunyai makna 'dia membuatnya memasuki rumahnya'. Maksud ayat kedua itu ialah 'dia membuat anjing memasuki rumahnya'. Dalam erti kata lain, kita boleh mengatakan bahawa dalam keadaan ini, perkataan let digunakan untuk bermaksud 'tidak menghalang atau melarang.' Dengan cara itu, kalimat pertama bermakna 'dia tidak menghalangnya memasuki rumah.' Dengan cara yang sama, kalimat kedua bermaksud 'dia tidak menghalang anjing daripada memasuki premis rumahnya.'
Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa perkataan let tidak segera disusuli oleh sebarang perkataan tetapi sebaliknya penggunaan kata let akan diikuti dengan segera oleh objek yang dapat dilihat dalam kalimat pertama yang diberikan di atas bahawa perkataan let diikuti oleh 'dia' (objek). Dengan cara yang sama, anda dapati bahawa perkataan let diikuti oleh 'anjing' objek. Ini adalah pemerhatian penting untuk membuat penggunaan kata kerja.

Apa maksudnya?

Di sisi lain, kata laluan juga digunakan sebagai kata kerja. Ia digunakan dalam erti kata 'permit' seperti dalam kalimat yang diberikan di bawah:
Dia akan membiarkan kamu masuk ke rumahnya.
Guru membenarkan dia masuk kelas.
Dalam kedua-dua kalimat yang diberikan di atas, anda dapat melihat bahawa kata kerja membenarkan digunakan dalam erti kata 'permit'. Dalam ayat pertama, maksudnya adalah 'dia akan mengizinkan kamu masuk ke rumahnya.' Maksud kalimat kedua adalah 'guru yang membenarkannya masuk kelas'.
Perbezaan Antara Biarkan dan Benarkan

Apakah perbezaan antara Let and Allow?

• Perkataan kata digunakan sebagai kata kerja.
• Perkataan itu membawa makna 'tidak menghalang atau melarang.'
• Kata let tidak segera diikuti oleh sebarang preposisi.
• Perkataan perkataan diikuti oleh objek kalimat.
• Sebaliknya, kata laluan juga digunakan sebagai kata kerja.
• Permit perkataan digunakan dalam erti kata 'permit'
Ini adalah perbezaan antara let dan membenarkan.
Imej Hormat:

  1. Benarkan contoh oleh Julie Jordan Scott (CC BY 2.0)